Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane

From: Erik van den Muijzenberg <muijz-B0qZmFHriGg <at> public.gmane.org>
Subject: Re: Schande op nl wikipedia
Newsgroups: gmane.science.linguistics.wikipedia.nederlands
Date: Sunday 26th March 2006 12:17:50 UTC (over 12 years ago)
Walter van Kalken  writes:

 >
 > Ik bied mijn excuses aan geef aan alles toe waarom
 > gevraagd wordt. En ik wordt een week geblokkeerd omdat
 > Muijz weigert. Weigert te excuseren weigert om te
 > erkennen dat hij ook fout zit.

Ik zal de crux van de herrie even citeren:

waerth	heel eenvoudig
waerth	blijf bij mij weg
waerth	doe niet mee aan discussies waarin ik
betrokken ben
waerth	en alles houd vanzelf op

Met andere woorden, het wangedrag van deze gebruiker
jegens een collega is *instrumenteel*. Het dient om iets
te bewerkstelligen - in casu dat Muijz zich niet bemoeit
met discussies waarin Waerth tiert en scheldt tegen
collega's.
Alleen als Muijz daartoe bereid is, is Waerth bereid zijn
wangedrag te staken.

Echter, wangedrag kan nimmer onderwerp van onderhan-
delingen zijn. Wangedrag dient op de eerste oproep daartoe
onmiddellijk en onvoorwaardelijk te worden gestaakt.
En wie dat niet inziet, die moet inderdaad maar geblokkeerd.

De blokkade van Waerth is zo beschouwd volkomen terecht.
En dat Muijz wordt meegeblokkeerd - wellicht omdat men bang
is dat er anders geen draagvlak is voor de blokkade van Waerth
- dat is dan de prijs die Muijz betaalt voor Waerths koppigheid.


+++Muijz

_______________________________________________
WikiNL-l discussielijst
[email protected]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikinl-l
 
CD: 17ms