Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane

From: LARRINAGA LARRAZABAL, ASIER <larrinaga_asier-OmabXf9ul+s <at> public.gmane.org>
Subject: Re: Salburua, zalantza
Newsgroups: gmane.culture.language.basque.itzul
Date: Friday 5th January 2007 08:48:32 UTC (over 12 years ago)
2004an ETBk galdera hau egin zion Euskaltzaindiari:

>>AMAIERAKO -a ZER DA, ARTIKULUA ALA BEREZKOA?

Abandoibarra
Asua
Arratia
Ipurua (Eibarren futbol-zelaia)
Salburua (Gasteiz)
Ibaia (Alavesen entrenalekua)
Ergobia (Astigarraga)<<

	Eta Euskaltzaindiak erantzun hau bidali zuen.

>>Erantzuna:
Abandoibarra, Asua, Salburua, Ibaia eta Iparraldea:  -a hori artikulua da
eta deklinatzean gogoan izan behar da. 

Bokal + artikulu amaiera dutenak Bizkaia bezala: Bizkaia, Bizkaian, baina
Bizkaiko, Bizkaitik, Bizkaira.  

Kontsonante + artikulu amaiera dutenak: Ez dago erabakita, baina badirudi
egokiena hau dela: Abandoibarra, Abandoibarrean, Abandoibar(re)tik,....

Ipurua berez Ipuruaga izenaren laburpena denez, -a hori ez da artikulua.

Ergobia: ez dago datu nahikorik irizpena emateko.<<

Asier Larrinaga
 
CD: 10ms