Home
Reading
Searching
Subscribe
Sponsors
Statistics
Posting
Contact
Spam
Lists
Links
About
Hosting
Filtering
Features Download
Marketing
Archives
FAQ
Blog
 
Gmane
From: guy keren <choo <at> actcom.co.il>
Subject: Re: =?utf-8?b?157XqNem15Qg15zXpNeZ15nXqteV158=?=
Newsgroups: gmane.comp.python.israel
Date: Saturday 17th September 2011 21:16:16 UTC (over 6 years ago)
מנסיוני, עד שמוצאים מרצה פנוי - העובדים
כבר מזמן קפצו למים.
זו לא שאלה של להתקמצן - זו שאלה של סבירות -
למצוא מרצה טוב לדבר כל כך 
ספציפי, ועוד לקורס כל כך קצר - זה חסר
משמעות.

אם היית אומר שצריך קורס למתחילים בפייתון
למשך שבוע לקבוצת אנשים שעבדו 
בשפות אחרות, והוא היה נגיש מיידית - הייתי
אומר לך שזו הוצאה משתלמת.

--גיא


On 09/17/2011 10:36 PM, Amit Aronovitch wrote:
> כמו כולנו.
>
> אבל כשאתה חברה, ואתה רוצה לעבור לכלים
האלה במקום Matlab למשל, יש לך X
> עובדים שאתה צריך להכשיר, מה תעשה?
>
> אפשר לזרוק עליהם תעוד ולקוות לטוב.
> אפשר לשכור עובדים שכבר שולטים בכלים.
> בנוסף (או במקביל) - אפשר להביא מרצה
חיצוני ולעשות יום השתלמות. זה מקל את
> הקפיצה למיים ומיישר קו. זאת השקעה מועילה
- לא הוצאה שצריך להתקמצן עליה.
>
>  עמית
>
> 2011/9/17 guy keren >
>
>
>   בשביל מה צריך קורס כזה? באותו פרק זמן
אפשר פשוט לקרוא תיעוד ברשת,
>   לשחק עם זה ולהתחיל ללמוד לעבוד עם
החבילות הללו.
>
>   זה לפחות מה שאני עשיתי כשהייתי צריך
לצייר גרפים
>
>   --גיא
>
>
>
>   On 09/17/2011 09:56 PM, Lior Kaplan wrote:
>
>     מדובר על מספר חברות מסחריות, קורס של
חצי יום עד יום שלם בתשלום מלא.
>
>     אין לי פרטים לגבי כמות משתתפים וסדר
גודל של שכר, זה כבר מול החברות
>     המסחריות.
>
>     קפלן
>
>     2011/9/17 Amit Aronovitch     
>     >>
>
>
>       מעביר הודעה (ראה למטה) לרשימות
python-il ו- pyweb.
>
>       בקיצור: מחפשים מרצה עבור קורס
למהנדסים על חבילות מדעיות בפייתון.
>
>       מישהו פנוי/מכיר/ממליץ?
>
>
>       קפלן: תוכל לפרט מי הקליינט (האם
מדובר על התנדבות? אם לא -
>     סדר גודל
>       שכר?) / כמה משתתפים / מה ההקף?
>
>
>       ---------- Forwarded message ----------
>       From: *Lior Kaplan*          >>
>       Date: 2011/9/17
>       Subject: Re: מרצה לפייתון
>       To: HaMakor     
>         >>
>
>
>       ושכחתי לציין שביקשו דגש על
החבילות הבאות: Numpy, Scipy
>     ו-Matplotlib
>       (רוב משתתפי הקורס יהיו מהנדסים)
>
>       קפלן
>
>       2011/9/17 Lior Kaplan     
>     >>
>
>
>         היי,
>
>         ביקשו את עזרתי בחיפוש מרצה
לקורס פייתון שאמור להיות
>     כקורס מתקדם
>         לחבר'ה שכבר עובדים עם השפה.
>
>         מישהו יודע/מכיר מרצה רציני בארץ
שמתעסק בתחום?
>
>         קפלן
>
>
>
>
>       _________________________________________________
>       Discussions mailing list
>     [email protected] 
>         >
>
>     http://hamakor.org.il/cgi-bin/__mailman/listinfo/discussions
>     <http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Python-il mailing list
> [email protected]
> http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/python-il

_______________________________________________
Python-il mailing list
[email protected]
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/python-il
 
CD: 4ms